Foto/video: Završeno markiranje "Staze Dive Grabovčeve"

Foto/video: Završeno markiranje "Staze Dive Grabovčeve"

Spominjanje Vran planine, većinu podsjeća na Divu Grabovčevu i Kedžaru, lokalitet gdje je, prema legendi ubijena, a i pokopana. Od davnina, na Kedžaru su hodočastile brojne generacije vjernika, i jedini način dolaska na Divin grob, bilo je višesatno pješačenje.

Jedan od glavnih pravaca kojim bi hodočasnici dolazili na grob Dive Grabovčeve bio je onaj koji je s Maglica, pa preko Priboja, Čistih dolaca, Krivodola, Zavranja, Propale i Male Kedžare vodio do groblja.

Novo vrijeme, novi ljudi, donijeli su i novi način dolaska na Kedžaru. Probijanje makadamskog puta sa sobom je donijelo mogućnost dolaska vozilima, i pješačenje je skoro prestalo. Na Divin dan, samo rijetki dolaze pješice.

Želeći promijeniti stanje na terenu, ali i potaknuti ljude na pješačenje, članovi HPD “Rama”, u listopadu prošle godine, započeli su realizaciju projekta “Staza Dive Grabovčeve”. Glavni cilj projekta bio je omogućiti svima, posebno onima koji ne poznaju teren, da bez problema mogu doći do Kedžare. Ne samo na Divin dan, nego kad god to požele.

Zima koja je ove godine potrajala prilično dugo, a zatim i pandemija koronavirusa, bitno su utjecali na realizaciju projekta.

Zbog duljine staze, radilo se u etapama, A kiša je bila ta, koja je ometala markiranje svake dionice.

Iskorstivši povoljno vrijeme, članovi Društva, ponovno su se zaputili na Vran planinu i Kedžaru i u potpunosti završili markiranje staze.

Sada, svi oni koji se odluče na pješačenje prema grobu Dive Grabovčeve, bez obzira što ne poznaju teren, prateći markacije, mogu bez ikakvih problema, uputiti se i doći na Kedžaru, ili s Kedžare doći do Maglica.

Završetkom projekta “Staza Dive Grabovčeve”,HPD “Rama” još jednom je dalo svoj doprinos promociji Rame i ramskih planina, ali i očuvanju sjećanja na Divu Grabovčevu.

Realizacija jednog ovakog projekta zahtijeva dosta toga, od organizacije, nabavke potrebnog materijala,  ljudi koji će raditi na terenu i na kraju prikladne promocije onoga što se radilo i uradilo

Uz članove HPD “Rama”, kroz javni poziv za 2019. godinu, pojekt je podržala Općina Prozor Rama, te Etno selo “Remić”. Također, praćenjem rada na terenu i predstavnjem javnosti, projekt su medijski podržali portal Rama-prozor.info i RPortal.eu

HPD “Rama, kroz brojne realizirane projekte promovira Ramu i ramske planine kao poželjno planinarsko i izletišno odredište. Na terenu, to je itekako vidljivo, posebno nekoliko zadnjih godina. Uz uporan rad i zalaganje, može se puno napraviti na korist cijeloj društvenoj zajednici.

Nakon rada na terenu, prateći trendove, i koristeći tehniku današnjice, od prikupljenog snimljenog materijala, biti će napravljen promotivini video, s ciljem približavanja što većem broju ljudi.

Video sadržaj

na vrh članka