Četnici u Rami - iskazi svjedoka

Mato Kuraja – Juretinović rođen je na Mluši 2. lipnja 1929, umro je 14. ožujka 2014. Osnovnu školu završio je na Šćitu uoči početka Drugog svjetskog rata. Sa sedamnaest godina (8. 5. 1947) započeo je svoj radni vijek u Hidrogradnji na izgradnji puta od Međugorja do Kovačeva Polja. God. 1949. tadašnji upravitelj gradilišta Zvonko Džeko uputio ga u je Jablanicu u školu za građevinskog armirača.

Više...

Četnici u Rami - iskazi svjedoka

Ruža Beljo, r. Grbeš rođena je 1944., umrla je 2014. godine i bila je svjedok iz druge ruke. Od ranog djetinjstva pa do smrti, Ruža je u sjećanju nosila pohranjene priče i svjedočanstva svojih najbližih koji su doživjeli četnička divljanja po Rami 1942. godine. S njom sam razgovarao na Mluši koncem srpnja 2013. godine.

Više...

Četnici u Rami - iskazi svjedoka

Ono što nije zapisano, nije ni dogodilo, izreka je koja govori sama za sebe. 1942. godina ostat će zapamćena kao godina užasnog stradanja cijele Rame. Rijetke su ramske obitelji koje tada nisu izgubile barem jednog svoga člana, a puno je onih koje su izgubile tri ili četiri. Nakon završetka 2. Svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, spominjanje četnika u kontekstu stradanja Rame i njenog stanovništva u najboljem slučaju završavao bi prijetnjom, a znalo je završiti se i puno gore.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed