Jesenski blagoslov u župi Prozor - raspored

  • Napisao/la  RP
Fotoilustracija Fotoilustracija

Kao i u drugim ramskim župama, i u župi Prozor i ove godine, kao zahvala za urod i plodove, ali i molitva na grobovima svojih predaka i rodbine, u svim naseljima koja pripadaju ovoj župi, biti će služene svete mise "jesenskog“ blagoslova prema sljedećem rasporedu.

Borovnica, subota 26.09.2020. u 11,00 sati   

Perići, 26.09.2020. subota u 11:00 sati

Dobroša, subota 03.10.2020.  u 11:00 sati

Šlimac, subota 03.10.2020. u 11,00 sati

Lug, nedjelja 04.10.2020. u 10:30 sati

Ćališi, subota 10.10.2020. u 11:00 sati

Paljike, subota 10.10.2020. u 11:00 sati

Gmići, nedjelja 11.10.2020.    u 11:00 sati

Ometala, subota 17.10.2020.  u 11:00 sati

Pozor, nedjelja 18.10.2020.    u 11:00 sati

Želimo zahvaliti Gospodinu za sva dobročinstva koja nam je udijelio u ovoj godini, za koja smo ga molili u proljetnom blagoslovu polja!

Na spasenje svima.

Marko Tomić, župnik

na vrh članka