Na današnji dan 1992. godine

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1992. godine

Rama je sva u bijelom. Voće je procvjetalo. Ljudi je malo. Prijevoz preko Vrana je otežan. Svaki dan se radi na uređenju dionice od Orašca do Tomislavgrada, iako je to bio šumski put. Ovih dana se razmišlja da se probije nova trasa s Orašca, iznad Krešinih kuća na Kamenu, pa s Kamena do Tribiševa i dalje do Tomislavgrada.

U Kovačevu Polju straža. Muslimani čuvaju svoje selo. Na ulazu u Kovačevo Polje i na izlazu po nekoliko naoružanih ljudi. Što oni čuvaju, kad su hrvatske straže na brani i na Maglicama?

Izvor: Knjiga „Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990. – 1995.“

na vrh članka