Foto: Mostovi na rijeci Rami

Foto: Mostovi na rijeci Rami

Svako je vrijeme sa sobom donosilo različite ljude i događaje koji su obilježili povijest nekog naroda, zemlje ili kraja. Ono što je u Rami obilježilo vrijeme '60-ih godina prošloga stoljeća, zasigurno je izgradnja brane i potapanje većeg dijela Gornjoramske kotline. Mlađi i relativno mlađi, nisu imali prilike vidjeti i zapamtiti kako je izgledala rijeka Rama i Gornja Rama prije izgradnje brane, niti ono što je za svakodnevicu predstavljalo nešto bez čega se jednostavno nije moglo – mostovi.

Bez obzira na to od kojega su materijala bili izgrađeni i u kakvom stanju su bili, bez njih bi ionako težak život bio još teži. U galeriji ispod teksta možete pogledati većinu mostova koji su spajali lijevu i desnu obalu rijeke Rame, ali i one koji i sada postoje, a građeni su u vrijeme kada je građena i sama brana.

na vrh članka