Na današnji dan 1993. godine

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1993. godine

U ranim jutarnjim satima, od 5.40, započeli su oružani sukobi napadom MOS-a u rajonu Urine Ravni i u dubini Kućana minobacačima i H-105 mm. Branitelji su uzvratili, odbili pješački napad i prešli u ofenzivna djelovanja smjerom prema selima Homatlije, Studenčica, Čeline.

Postrojbe brigade „Herceg Stjepan“, koje su u okruženju muslimanskih snaga, istodobno napadaju u širem rajonu Bokševice s ciljem spajanja sa snagama OZ S/Z Hercegovina.

U današnjim ofenzivnim djelovanjima hrvatske snage zauzele su dominantnu kotu Popovu glavu tt 1143. Iz smjera Hera muslimanske snage ispalile su više granata iz MB-a 82 mm na VBR brigade "Rama", koji se kretao prema Uzdolu, na Brajke dvije granate 82 mm, na Gradac, a na Banja Lučicu djelovali su pješačkim naoružanjem. U rajonu Slatine iz pješačkog naoružanja, na što je odgovoreno.

Izvor: Knjiga “Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990.-1995.”

na vrh članka