Na današnji dan 1994. godine

  • Napisao/la  RP
Fotoilustracija - tenkovi brigade "Rama" Fotoilustracija - tenkovi brigade "Rama"

U međusobnom sukobu pripadnika HVO-a u Prozoru, pripadnici bugojanske postrojbe “Garavi”, ubili su dvojicu pripadnika brigade “Rama”, a dvojicu ranili. Ubijeni su Vlado Marić iz Luga i Vlado Mijatović iz Prozora, koji su se u trenutku pogibije nalazili na ulici bez oružja i u civilnim odorama.

Ranjeni su: Petar Baketarić iz Rumboka i Marinko Škarica iz Paljika. Nakon pucnjave i ubojstava, “Garavi” su se povukli na Gračanicu, odakle su helikopterima prebačeni na drugu lokaciju da bi se izbjegao novi sukob i žrtve, kojih bi zasigurno bilo.

Provokacije MOS-a iz pješačkog naoružanja po položaju Zavišće, na koje je uzvraćeno. U večernjim satima položaji branitelja u Homatlijama stavljeni su u pripravnost zbog dojave o mogućem napadu MOS-a


 

Vlado Marić Cela rođen je 1966. godine Pripadnik HVO-a od 03.04.1992. godine. Posmrtno je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata. Ubijen je 25.02.1994. godine u Prozoru, od pripadnika postrojbe „Garavi“. Bio je pripadnik Postrojbe za posebne namjene “Marinko Beljo“.

 

Vlado Mijatović rođen je 1970. godine. Pripadnik HVO-a od 03.04.1992. godine. Posmrtno je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom. Ubijen je 25.02.1994. godine u Prozoru, od pripadnika postrojbe „Garavi“. Bio je pripadnik 2. bojne, 2. satnije, 1. voda, brigade “Rama“.

Izvor: Knjiga “Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990.-1995.”

na vrh članka