Foto: Povratak u prošlost - Izgradnja brane HE "Rama"

Radničko naselje u Mluši Radničko naselje u Mluši

Izgradnji brane HE "Rama“, prethodile su godine raznih ispitivanja terena i druge brojne pripreme koje su započele 1948. godine. Nakon šesnaest godina priprema,1964. godine, službeno su započeli radovi na izgradnji brane, kao i radovi na bušenju dovodnog tunela.

Na izgradnji brane i dovodnog tunela bilo je angažirano više firmi, koje su imale svoja gradilišta, od  Mluše do Marine pećine i na tim gradilištima radilo je preko tri tisuće radnika, koji su na pojednim gradilištima radili u tri smjene. Za toliki obujam poslova i broj radnika trebalo je osigurati kompletnu logistiku: od raznih strojeva i sredstava potrebnih za rad, pa do smještaja i prehrane.

Oni malo stariji vjerojatno se sjećaju prvog gradilišta i „baraka“, koje su se nalazile pored rijeke Rame u relativnoj blizini Kovačava polja. Te barake su bile prvo radničko naselje za vrijeme gradnje brane. Kasnije, kako se povećavao broj radnika, tako su rasle i potrebe za smještajem. Pošto se najveće gradilište nalazilo na Mluši, tu je napravljeno najveće radničko naselje, koje je bilo "opremeljeno“ svim sadržajima i po standardima koji se ni danas ne bi moglo postidjeti. Od restorana i društvenog doma pa do sportske dvorane. Ostala veća radnička naselja bila su smještena na Lugu i Gračanici. Ovaj put donosimo fotografije radničkih naselja iz Kovačeva polja, Mluše, Luga i Gračanice.

na vrh članka