Foto: Povratak u prošlost - Izgradnja dovodnog tunela HE "Rama"

Foto: Povratak u prošlost - Izgradnja dovodnog tunela HE "Rama"

Usporedo s izgradnjom brane, opočnog tunela (kasnije temeljnog ispusta) i drugih pratećih objekata, započelo je i probijanje dovodnog tunela kojim se sada voda iz Ramskog jezera doprema na turbine smještene u objektu Strojare  - Marina pećina. Izgradnja tunela bila je jedan od najzahtjevnijih poslova koji su izvedeni prilikom gradnje brane HE "Rama“.

Tunel je dug devet i pol kilometara i promjera je pet metara. Na njegovom probijanju sudjelovali su radnici najpoznatijih jugoslavenskih građevinskih i firmi za specijalne radove: Hidrogradnje, Konstruktora, Tunelogradnje, Geotehnike i Geoistrage.

Radnici nabrojanih firmi imali su svoje sektore i radili su u tri smjene. Radi lakšeg odvoza iskopanog materijala na površinu, na nakoliko mjesta bili su probijeni izlazi. Posljedice izbacivanja materijala vidljive su i nakon više od pedeset godina, posebno u rajonu sela Donji Višnjani i u Crimi.

S obzirom na tadašnji način probijanja i tehnike koja je tada korištena, tunel je izgrađen u rekordnom roku.

Pošto je tunel izgrađen u krečnjačkim stijenama koje su propusne, zbog potresa, slijeganja tla, ali i visokog tlaka u tunelu, s godinama korištenja, na nekim dijelovima tunel je propuštao puno više vode nego bi trebao, pa se u nekoliko navrata vršila sanacija tih mjesta tzv. injektiranjem.

na vrh članka