Zajednička jezerska prošlost

  • Napisao/la  RP
Zajednička jezerska prošlost

Klečka stina i Ramska tektonska potolina, u kojoj se smjestilo i naselje Paroš, imaju zajedničku miocensku, slatkovodnu, jezersku prošlost. (Epoha miocen trajala od 23,03 - 5,332 mil. god..) Zajednička prošlost ogleda se u istim, jezerskim, sedimentnim stijenama i fosilnim nalazima.

Miocenske, jezerske, sedimentne stijene i fosilnu slatkovodnu makro- i mikrofaunu  nalazimo i na vrhu Klečke stijene (1154 m ); Klečka stijena odlikuje se laganim pristupom kao i lijepim i širokim vidicima (!), ali i do 200 m visokim, okomitim i slikovitim stijenama.

I miocenska ramska flora dobro je očuvana u jezerskom, pločastom, kalcitom bogatom laporu (i glinovitom vapnencu) u okolici naselja Paroš. Analogne sadašnje, florne, rodove i vrste nalazimo: oko Sredozemnog mora, na Kanarskim otocima, na Rtu Dobre Nade, u Kaliforniji, u središnjoj Aziji i Japanu.

Zanimljive su i geološke strukture - mikrobore, u sjevernom dijelu Ramske tektonske  potoline, oblikovane u vidljivo klastičnim, jezerskim, miocenskim litološkim slojevima i koji su kao takvi vrlo plastični pa su se i lijepo izborale.

Sl.1 Klečka stijena, Ramska tektonska potolina i naselje Paroš

Sl.2 Klečka stijena vidljiva s različitih stajališta

Sl.3 Klečka stijena - smještena u Jablaničko-konjičkoj tektonskoj potolini i pod miocenskim jezerom

Sl.4 Miocenski, slatkovodni, jezerski konglomerati - dijelom su izgradili Klečku stijenu

Sl.5 Fragmentirani rožnjak u slabije vezanom konglomeratu

Sl.6 Ranojutarnje fotografiranje s Klečke stijene

Sl.7 Miocensko (u kojem je i Klečka stijena) i današnje Jablaničko jezero

Sl.8 Naselje Došćica smješteno, sjeveroistočno od vrha Klečke stijene, na nadmorskoj visini od oko 900 m

Sl.9 Naselje Kućani smješteno, jugoistočno od vrha Klečke stijene, na nadmorskoj visini od oko 900 m

Sl.10 Naselje Klek i uzvišenje Rudno brdo smješteni, zapadno od vrha Klečke stijene, na nadmorskoj visini od oko 800 m i 850 m

Sl.11 Klečka stijena - izdignuta neotektonskim pokretima tijekom pliocena i donjeg pleistocena - pogled s Rudnog brda

Sl.12 Srednjetrijasko Rudno brdo (Fe i Mn) u dodiru s miocenskim sedimentnim stijenama

Sl.13 Lijep pogled prema Ramskom  jezeru s Klečke stijene

Sl.14 Kalcitom bogati lapori i glinoviti vapnenci s miocenskim, slatkovodnim, jezerskim ostatcima fosila - Congeria zoisi, Melanopsis lyrata…

Sl.15 Klečka stijena - pogled iz, jugozapadnog, podnožja

Sl.16 Klečka stijena i...

Sl.17 naselje Paroš, smješteno na nadmorskoj visini od oko 520 m, imaju zajedničku jezersku prošlost

Sl.18 Na putu… od naselja Skrobučani prema naselju Paroš

Sl.19 Dojmljiv pogled na 1154 m visoku Klečku stijenu iz naselja Paroš

Sl.20 Miocenska ramska flora (trava) u kalcitom bogatom laporu - rod Arundo - iz okolice naselja Paroš

Sl.21 Miocenska ramska flora (trava) u glinovitom vapnencu - rod  Poacites -  iz okolice naselja Paroš

Sl.22 Miocenska ramska flora - ostatci listova vrste Celastrus oxyphyllus Ung. - iz okolice naselja Paroš

Sl.23 U okolici naselja Paroš

 

Sl.24 Munikozin kuk s relativnom visinom (od podnožja do vrha) od oko 120 m (Pogled iz naselja Paroš)

Sl.25 Mikrobore u miocenskim, jezerskim, klastičnim (izgrađenim od gline i lapora) litološkim slojevima - izborane u Ramskoj tektonskoj potolini

Sl.26 Različiti tipovi mikrobora - izborane u Ramskoj tektonskoj potolini

Miro Pavličevič, prof

na vrh članka