Suđenje za ratni zločin na Uzdolu: Hero - "Mi smo ih sve pobili. J..... smo im mater"

  • Napisao/la 
Suđenje za ratni zločin na Uzdolu: Hero - "Mi smo ih sve pobili. J..... smo im mater"

Na današnjoj glavnoj raspravi na Sudu BiH za ratne zločine u predmetu protiv Envera Buze optuženog za zločine koje je počinila tzv. A. BiH nad civilima u Uzdolu u općini Prozor-Rama u unakrsnom ispitivanju svjedočio je samo jedan svjedok.

Svjedok Meho Pilav rođen je 1976. godine u Mostaru, a živio je u prozorskom naselju Pograđe, na početku svjedočenja izjavio je kako je u kolovozu 1993. godine zajedno sa majkom, sestrom i ostalim sugrađanima deportiran u selo Kućane kamionom, a odatle je zajedno sa ostalima stigao u Čelebiće. Tu se odmah pridružio dijelu Samostalnog prozorskog bataljona Armije BiH te je nekoliko dana poslije stigao u Šćipe.  Odatle je nakon vrlo kratkog vremena otišao u selo Here. Tu je raspoređen u diverzantski vod kojim je zapovjedao Mujo Hero.

Svjedok Meho Pilav o svom prvom susretu s zapovjednikom Enverom Buzom je kazao: „Javljeno nam je da je izvršen diverzantski napad na Dobro Polje. Došli smo gore i vidjeli da nema desanta. Nakon nekog vremena došao je Buza. Pričao nam je o lanč paketu i ratu u Alžiru. Pričao je  kako je u Alžiru ratovao, a tamo su ratovala plemena, tamo je vidio djevojčicu, pomilovao je po kosti i zaklao kako ne bi kasnije rađala neprijatelje. To me pogodilo i okrenuo sam se da to više ne slušam.“

Drugi susret svjedoka Pilava s Buzom bio je postrojavanju na livadi iznad Hera gdje ih je bilo oko 150.

Svjedok je izjavo da je po svom dolasku u Here kada je bio slobodan sam hodao, promatrao i razmišljao. „Bio sam na Krstišćima. Odatle se vide crkva, škola, sela Križ i Zelenike i vidjeli su se ljudi kako normalno rade, čuvaju krave, kopaju“

O napadu na Uzdol svjedok Pilav je kazao kako je njegova diverzantska grupa napadala Gradinu, ali je došlo do prekida u komunikaciji, nisu zauzeli Gradinu te su se vratili u Here. „Sa  Uzdola su se čuli uzvici  tekbir, Alahu ekber, pucnji i vidio se dim.“ Kazao je svjedok.

Nakon neuspjele akcije na Gradinu vratili  su se u Here. Za to vrijeme s Uzdola su se povukli i ostali. „Kada smo stigli u Here Naim ili Zaim Hero, komandir druge čete, koji je bio u ratničkim bojama rekao nam je:  Šta je diverzanti? Koliko ste ih vi pobili? Mi smo ih sve pobili. Jebali smo im mater!

Dalje je svjedok o akciji rekao kako nije uspjela i da su samo stradali civili.  Takđer je naveo da se odmah među njima pričalo o stradalim civilima, njih desetak, a kasnije je saznao da je bilo puno više. O počinjenu zločinu koliko je njemu poznato nije bilo izvještaja niti je tko odgovarao.

Slijedeće ročište zakazano je za 6. lipnja.

na vrh članka