HPD "Rama" - rad i promoviranje Rame i u vrijeme koronavirusa

  • Napisao/la  RP
HPD "Rama" - rad i promoviranje Rame i u vrijeme koronavirusa

Da se dobrom voljom i upornošću mogu napraviti vidljivi pomaci s čiste nule, najbolji je dokaz HPD "Rama“ i njegovo vodstvo. Iako je sve zasnovano na entuzijazmu i sklonostima prema planinama i prirodi, rad i upornost donose rezultate.

Iako smo skoro godinu dana u nekoj vrsti „izvanrednog“ stanja koje se odrazilo i na redovite planinarske aktivnosti, tiho, bez puno buke, Hrvatsko planinarsko društvo „Rama“ aktivno je radilo na promociji ramskih planina. Zbog koronavirusa, djelovanje Društva bilo je prilično reducirano, a u nekim segmentima potpuno prekinuto.

Unatoč svemu, rad na terenu, trasiranje i markiranje staza, HPD „Rama“ bilo je dosta aktivno i kao domaćin brojnim planinarskim društvima i planinarima, najčešće iz BiH.

Kao i prošlih godina, najveće zanimanje bilo je za planinu Radušu i uspon na Idovac. Ako je suditi po interesu i rezerviranju termina za vodiče, i ova godine će nastaviti taj trend.

Po dolasku povoljnijih vremenskih uvjeta, krenut će i aktivnosti na terenu, posebno kao domaćina i vodiča. Ako dođe do normalizacije stanja i ukidanja restrikcija u smislu ograničavanja kretanja kao i prijelaza državnih granica, za očekivati je dolazak više planinarskih društava iz nekoliko zemalja EU, među kojima su Hrvatska, Slovenija i Austrija.

Da se djelovanje HPD „Rama“  „vidi“ i izvan lokalnih granica, najbolje govori činjenica da je Društvo dobilo nekoliko članova iz Austrije, zemlje u kojoj je planinarenje na daleko višoj razini nego u BiH.

Ovo je samo poticaj više da se nastavi započeto i primjer kako se pozitivne stvari prepoznaju i izvan granica BiH.

Unatoč svemu, stvari su se pomaknule naprijed, i zahvaljujući prvenstveno radu i djelovanju HPD „Rama“, ramske planine postale su nezaobilazno odredište brojnih planinara, a to je otvorilo i neke druge mogućnosti, posebno u smislu pružanja usluga u turizmu.

na vrh članka