Na današnji dan 1878. godine

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1878. godine

Na današnji dan 1878. godine, autrougarska je vojska iz Dalmacije, preko Ljubuše i Kamena, došla do Orašca i spustila se u Ramu. Vojne postrojbe koje su stigle u Ramu, bile su prve austrougarske okupacijske snage koje su iz Dalmacije, preko Cetinske krajine došle u Ramu. O dolasku carske vojske u Ramu, svjedoči i kamen na Brtoševcu (planina Ljubuša)  na kojemu je uklesan datum i kraći tekst o prolasku vojske.

Nakon odmora i kraćeg zadržavanja u Rami, dio pristiglih postrojbi, produžio je dalje prema Bosni.

O dolasku 19. pukovnije  u svojoj knjizi, fra Jeronim Vladić zaapisao je:

„…pa pošto je ustanak turski svladan tek u jesen, ovdje je sveđer veliki strah vladao, koji nije pripušćao na drugo misliti, do na spas života sve do 4. listopada 1878., kad no stopram prvi put preko Ljubuše u Ramu dođe 19. pukovnija i Rami donese slobodu života i sigurnost glave.“

na vrh članka