"Za čišću Ramu" - eko projekt HPD "Rama"

  • Napisao/la  RPortal
"Za čišću Ramu" - eko projekt HPD "Rama"

Kao i u brojnim drugim sredinama, i u Rami su veliki ekološki problem ilegalna odlagališta otpada. Kud god krenuli, možete primijetiti zagađenost okoliša raznim vrstama otpada. To je jasno vidljivo ako samo krenemo bilo kojom prometnicom, bilo lokalnom ili magistralnom. Od Makljena prema Prozoru, i dalje prema Jablanici, ili od Prozora prema Tomislavgradu.

Brojni su uzroci ovakvoga stanja, jedan od glavnih, svakako je niska razina ekološke svijesti kod ljudi.

Postojanje ilegalnih odlagališta otpada predstavlja veliku opasnost od zagađenja okoliša, prvenstveno tla i podzemnih voda. Uz to, otpad odbačen u okoliš, pogodan je za razmnožavanje glodavaca i drugih štetočina koji su prijenosnici brojnih zaraznih bolesti. Uz nabrojano ne treba izostaviti niti narušavanje izgleda krajobraza.

Kroz rad na terenu kao i kroz uobičajene planinarske aktivnosti HPD “Rama”, često se susrećemo s ilegalnim odlagalištima otpada, čije postojanje je teško objasniti nekome tko kao planinar, izletnik ili turist dolazi u Ramu.
S ciljem pokretanja ozbiljnije eko inicijative, početkom veljače prošle godine, HPD “Rama”, započelo je opsežan projekt identificiranja, lociranja i mapiranja ilegalnih odlagališta otpada.

Kroz dosadašnji dio aktivnosti, može se zaključiti da je okoliš na području općine ozbiljno ugrožen. Za prethodnu tvrdnju, kao ilustraciju, navodimo primjer da samo oko Ramskog jezera na dijelu od Podborskog raskrižja, preko Mluše, Kovačeva Polja, pa do Maglica, postoji veći broj ilegalnih odlagališta, od koji su neka velika i već odavno su opasnost za zdravlje stanovništva. Ovaj prostor spominjemo samo kao primjer stanja na terenu.

Kroz do sad odrađeno, prikupljeni su podaci o lokacijama preko trideset ileglanih odlagališta. Svaka lokacija je snimljena GPS uređajem, fotografirana je i unesena u bazu podataka. S napomenom da veći dio teritorija općine još nije obrađen.

Zbog zime i snijega, prekinute su aktivnosti na terenu. Dolaskom toplijeg vremena i stvaranjem uvjeta za ponovni rad na terenu, aktivnosti će se nastaviti, ali i poduzeti konkretni koraci na uklanjanju i zatvaranju ilegalnih odlagališta.

S obzirom da je projekt bitan za širu društvenu zajednicu, tijekom nedavno održane prezentacije ideje i do sad realiziranoga, potporu općinskih institucija najavio je Josip Juričić, pomoćnik načelnika za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Zbog aktualnosti problema i trenutačng stanja na terenu, očekuje se veća uključenosti nadležnih u ovu problematiku

Ako želimo zdrav i čist okoliš, svi moramo dati svoj doprinos.

na vrh članka