Završni radovi na rekonstrukciji preljevnog ispusta

  • Objavljeno u Rama

Usporedo s izgradnjom brane HE "Rama“, građeni su i prateći objekti koji su sastavni dio kompleksa brane. Jedan od tih objekata je i preljevni ispust, čija je svrha da višak vode u akumulaciji usmjerava i prebacuje u korito rijeke, nizvodno od brane.

Više...

Sanacija preljevnog ispusta HE "Rama"

  • Objavljeno u Rama

Usporedo s izgradnjom brane HE „Rama“, građeni su i prateći objekti koji su sastavni dio kompleksa brane. Jedan od tih objekata je i preljevni ispust, čija je svrha da višak vode u akumulaciji usmjerava i prebacuje u korito rijeke, nizvodno od brane.

Više...

Na današnji dan 1992. godine

Dva autobusa mješovitoga sastava vojne policije Hrvatske zajednice Herceg-Bosne upućena su u pomoć Jajcu. Na kontrolnoj točki u Gornjem Vakufu, u rajonu Karamustafića zaustavljeni su i vraćeni sa zabranom prolaza. Iako je sastav policije na toj točki bio mješovit, njezin postupak je uvredljiv i ponižavajući. Autobusi su se vratili i policajci su smješteni u objektu na Brani. Neshvatljiv je postupak policije iz Uskoplja i uvreda je za neku vojsku zabrana kretanja po njenom teritoriju. Čeka se mirno rješenje spora. U Novom Travniku došlo je do otvorenih sukoba između A BiH i HVO-a na području sela Šenkovići, Sinokos, Donje Pećine i u samom gradu. U tom sukobu A BiH koristila se teškim topništvom.

Izvor: Knjiga “Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990.-1995.”

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed