Na današnji dan 1992. godine

Na položaju Ravašnica - Razvržđe teško su ranjeni Ivan Ivić iz Rumboka i Milenko Dolić iz Prozora, koji su imali zadatak osiguravatii radnike na izgradnjiu puta i zemunica. Pri povratku u bazu oko 16.20 sati naišli su na neprijateljsku nagaznu minu.

  • Napisao/la

Na današnji dan 1993. godine

Oko 5.30 sati ubačena jača neprijateljska grupa otpočela je napad na samo selo Uzdol. Napad je počeo istovremeno na sve ciljeve, i na kuće u kojima su spavali civili i na objekte gdje je bila smještena grupa vojnika HVO-a. Zapaljene su kuće u Križu, Zelenikama i središtu Uzdola.

  • Napisao/la

Na današnji dan 1993. godine

Dan je protekao uz uobičajene provokacije MOS-a. Oko 18 sati započeo je napad na položaje branitelja od Zgona do Crnog vrha. Neprijatelj je uspio u jakom pješačkom napadu zauzeti jedan dio rovova na Zgonu. Žestoke borbe vodile su se skoro dva sata.

  • Napisao/la
Pretplati se na ovaj RSS feed