Sanacija preljevnog ispusta HE "Rama"

  • Napisao/la  RP
Sanacija preljevnog ispusta HE "Rama"

Usporedo s izgradnjom brane HE „Rama“, građeni su i prateći objekti koji su sastavni dio kompleksa brane. Jedan od tih objekata je i preljevni ispust, čija je svrha da višak vode u akumulaciji usmjerava i prebacuje u korito rijeke, nizvodno od brane.

Nakon skoro pedest godina od izgradnje, utjecaj vremenskih prilika, ali i korištenja dovelo je do toga da je potrebna rekonstrukcija objekta. Koristeći nižu razinu vode i povoljne vremenske prilike, prošloga tjedna započeli su radovi na sanaciji koja će, kao je planirano potrajati do polovice mjeseca listopada, kada bi sanacijski radovi trebali biti gotovi, a preljevni ispust u potpunosti služiti svojoj svrsi. Izvođač radova je „Hering“ d.d., a radove financira EP HZ HB.

na vrh članka