Proljetni blagoslov u župi Prozor - raspored

  • Napisao/la  RP
Fotoilustracija - groblje na Gmićima Fotoilustracija - groblje na Gmićima

Kao i u drugim ramskim župama, i u župi Prozor i ove godine, kao molitva za dobar urod, ali i molitva na grobovima svojih predaka i rodbine, u naseljima koja pripadaju ovoj župi, biti će služene svete mise "proljetnog“ blagoslova prema sljedećem rasporedu.

Ometala, 1. svibnja  – subota u 11:00 sati

Borovnica, 8. svibnja, subota u 11:00 sati

Ćališi, 8. svibnja – subota u 11:00 sati

Lug, 9. svibnja – nedjelja u 10:30 sati

Paljike, 13. svibnja – četvrtak u 11:00 sati

Perići, 15. svibnja – subota u 11:00 sati

Šlimac, 15. svibnja . subota u 11:00 sati

Gmići, 16. svibnja – nedjelja u 11:00 sati

Dobroša, 22. svibnja – subota u 11:00 sati

Prozor, 23. svibnja – nedjelja u 11:00 sati

Šerovina 21. kolovoza, subota u 11:00 sati

Gornji Višnjani, 28. kolovoza, subota u 11:00 sati

na vrh članka