Na današnji dan 1994. godine - započela operacija "Cincar"

  • Napisao/la  RP
Na današnji dan 1994. godine - započela operacija "Cincar"

Na današnji dan 1994. započela je vojna operacija “Cincar” kojom je oslobođen Kupres i veliki dio kupreške visoravni. Operacijom "Cincar" započelo konačno oslobađanje okupiranih hrvatskih područja u BiH. Također, ovom operacijom, započele su i pripreme za oslobođenje okupiranih područja Republike Hrvatske koja su bila pod kontrolom pobunjenih Srba.

Činjenica koju samo rijetki spominju, jest da je ova operacija krenula s položaja koje je zauzela i branila brigada “Rama”. Odnosno s kote Straža na planini Ravašnici.

Nakon preustroja, brigada “Rama” je raspuštena, a kao njena sljednica, formirana je 42. Samostalna bojna koja je  u operaciji “Cincar” sudjelovala je sa svim svojim rodovima: pješaštvo, topništvo, veza, inženjerija, izviđači, logistika i sanitet.

Zapovijed za sudjelovanje u operaciji  42 SDB, dobila je 29. 10.1994. god. Prije toga Izvršena temeljite pripreme sudionika ove vojne operacije od opreme, naoružanja, fizičke I psihičke pripremljenosti pojedinaca

Poslije svih priprema za akciju koju su odradili izviđači i mineri 42. SDB na pravcu Ravašnica - Ravno, jedna pješačka satnija sudjelovala je u čuvanju dostignutih crta i osiguranju desnog boka postrojbe Ludvig Pavlović.

a)  Polazište je bilo s kote Straža – Ravašnica.

b)  Jedan vod satnije išao je s postrojbom Ludvig Pavlović u napad na Ravno.

c)  Pravci kretanja za prvi dan bili su: Luka - Brijeg - Gradina preko Sinokosa.

Uspješno je izveden prvi dio akcije po planu i niti jednog trenutka nije ugrožena sigurnost pripadnika  42. SDB. 01. 11. 1994 . zauzeta su sela Ravno, Gornji i Donji Mušić

Drugoga dana operacije Cincar”, postrojbe za napadno djelovanje napreduju na pravcu prema Kudiljima, a zadaća 42. SDB bila je osiguranje desnog boka pravac Rudo polje – Begluk - Kotline, gdje se prema planu spojila s 3. Gmtbr i 55. DP.

Sve je odrađeno bez ikakvih problema i gubitaka u ljudstvu i MTS-u. Topnička bitnica haubica 105 mm koje pripadaju 42. SDB odrađivala je  zadaće po zapovijedi od 29. 10. 1994. - 02. 11. 1994. god. iz Čeprljača i od 02. 11. 1994. - 04. 11. 1994. god. iz Kudilja.

03. 11. 1994. god. u popodnevnim satima oslobađen je Kupres.

04. 11. 1994. god. povučen pješački dio 42. SDB u Prozor, a bitnica haubica 105 mm premještena je u Begovo Selo kod Kupresa gdje ostaje do 11. 11. 1994. god. kada je  premještena na Dinaru, gdje s Hrvatskom vojskom sudjeluje do 20. 12. 1994. god.

Izvor:  Knjiga „Prilozi za povijest Rame u Domovinskom ratu 1990. – 1995.“

na vrh članka