Povratak u prošlost: Izgradnja brane HE "Rama"

Povratak u prošlost: Izgradnja brane HE "Rama"

Izgradnji brane HE "Rama“, prethodile su godine raznih ispitivanja terena i druge brojne pripreme. Kada su 1964. godine službeno započeli radovi na bušenju tunela kao i prprema terena za "temelje“ buduće brane na nekoliko gradilišta, od  Mluše do Marine pećine nalazilo se preko tri tisuće radnika i radilo se u tri smjene.

Za toliki obujam poslova i broj radnika trebalo je osigurati kompletnu logistiku: od raznih strojeva i sredstava potrebnih za rad, pa  do hrane i smještaja.

Oni malo stariji vjerojatno se sjećaju prvog gradilišta i „baraka“, koje su se nalazile pored rijeke Rame u relativnoj blizini Kovačava polja. Te barake su bile prvo radničko naselje za vrijeme gradnje brane. Kasnije, kako se povećavao broj radnika, tako su rasle i potrebe za smještajem. Pošto se najveće gradilište nalazilo na Mluši, tu je napravljeno najveće radničko koje je bilo "opremeljeno“ svim sadržajima i po standardima koji se ni danas ne bi moglo postidjeti. Od restorana i društvenog doma pa do sportske dvorane.

Ostala veća radnička naselja bila su smještena na Lugu i Gračanici. Ovaj put donosimo fotografije radničkih naselja iz Kovačeva polja, Mluše, Luga i Gračanice.

na vrh članka