Tamo gdje Raduša "ljubi" Ljubušu, Ravašnica je planina

  • Napisao/la  RP
Tamo gdje Raduša "ljubi" Ljubušu, Ravašnica je planina

Ravašnicu planinu, tamo di Raduša „ljubi“ Ljubušu planinu, željeli smo posjetiti i obići već poodavno, iako ona nama i nije baš nepoznata. Ravašnica planina i teren oko nje bogati su geološkim i geomorfološkim oblicima kao i biološkim i pejzažnim vrijednostima. Eto,došlo vrijeme da se ponovno uvjerimo i osvježimo u navedenim činjenicama. Rana je jesen, vrijeme je vedro ali i prohladno s umjerenim do jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom.

No, to nam niti malo nije smetalo, te smo nakon okupljanja krenuli spojiti zdravo i ugodno  s edukacijom. Prvo nam je odredište jedan od viših cestovnih prijevoja u BiH, prijevoj Zahumsko sedlo, na županijskoj cesti Prozor-Tomislavgrad, koji viši čak za oko 100 m od znamenitog prijevoja Makljen. Na prijevoju Zahumsko sedlo, na oko 20-om kilometru županijske ceste Prozor-Tomslvagrad iz smjera Prozora, stali smo i  pogledali na karti. Gledajući na karti (i kasnije na obzoru, s hrpta Ravašnice) konstatiramo sljedeće:Ravašnica je matematički smještena između,λ=17°18’i 17°26’ i.g.d. i ϕ=43°49’i 43°53’s.g.š. tj u sjevernom umjerenom toplinskom pojasu;topografski je smještena između visokih polja u kršu: Ravanjskog s jedne i Vukovskog, Rumbočkog i Rudog polja s druge strane; ona je prema geološkom-tektonskom postanku horstantiklinalna (geološko-tektonski iznimno zanimljivo i oku ugodno) i navlačna geološka strukturna jedinica litosfere; idući hrptom,dužine je oko 13km,a prosječne širine oko 3,5 km; ima više istaknutih vrhova: Sinokos, Srednje brdo, Razvršće, Straža, Zečji gvozd… JI dio Ravašnice planine spaja Ljubušku i Radušku strukturnu jedinicu; JI dio Ravašnice ujedno, i ramski dio Ravašnice planine a ostali dio pripada kupreškoj općini (…spojevi, i prirodni i ljudski…).

 

JI dio Ravašnice s jednim od vrhova-Straža 1530 m.n.v. Administrativna granica općina Kupres i Prozor-Rama (pogled s Ravanjskog polja)

 

Sveprisutni vapnenac, uglavnom, izgrađuje Ravašnicu planinu-ugodna posjeta od lipnja do listopada…

Ravašnica je u geološko (petrološkom) smislu, izgrađena od stijena srednje i gornje trijaske, jurske (neraščlanjene starosti) te mali dio i od lijaske (J1) starosti (245+-1,5 - 145,5+-4,0 mil. godina). To su pretežito vapnenci s ulošcima dolomita i obratno; tektonski, ramski dio Ravašnice je granica raduške i ljubuške strukturne jedinice tj. SZ dio pripada JZ krilu antiklinale Ravno (ljubuška strukturna jedinica) a JI, ramski dio, navlaci raduške strukturne jedinice s JZ krilom antiklinale Brdo-Vukovsko-Idovac (spoj).

 

Prelazak s ceste Prozor-Tomislavgrad na put uz obronke Ravašnice s vodičima koji znaju staze bez mina (razminirati!!) - u pozadini "krov“ Rame

Nakon što smo pogledali na kartama i na obzoru, krećemo i odmah skrećemo s ceste Prozor-Tomislavgrad na kolski put, lagano se penjući uz JI padine Ravašnice. Ubrzo, opet, skrećemo s puta prema SI, vidjeti endomorfološke ili speleološke objekte, jame. Kao posljedica geološko (petroloških) značajki Ravašnice planine (vapnenac i dolomit) razvijeni su gotovo svi oblici krškog tipa reljefa pa tako i jame (…pronašli smo ostatke i vulkanskih stijena kao i artefakte!!!). Došli smo do prve u nizu jama koja nije niti kartirana na topografskoj karti 1:25000 (iznenađujuće!!!). Prva „naša“ jama je, uobičajeno, s vodoravnim ulazom koji je relativno uzak. Dubinu smo aproksimativno pokušali utvrditi (prokušanom metodom-bacanjem kamena-prema nama dubina oko 10m!!!). Eho kamena je bio takav da je neumoljivo podsjećao na pad tijela u vodu pa smo pretpostavili da je na relativno većoj dubini, u podzemlju, moguća i voda(istražiti!!!). Nastavljamo put i dalje obilazimo ramske prirodne specifičnosti krećući se sigurnim stazama, jer je jedan dio Ravašnice zagađen minama…

 

Artefakti i ostatci vulkanskih stijena „pronađeni“ na Rumbočkom polju - istražiti!!!

 

Prva u nizu, jama na SI obroncima Ravašnice - zanimljiva biospeleologija - istražiti!!!

 

Druga u nizu jama-spustili smo se do veoma uskog prolaza na dubini oko 10 m, a dublje nismo mogli bez adekvatne opreme i pomagala

 

Posjeta trećoj jami

 

Kamenica(e) s vodom i biljnim ostatcima - egzomorfološki krški oblik

 

Opasan pothvat izvlačenja fotoaparata iz  četvrte jame… bila je to nesvakidašnja nezgoda i akcija spašavanja…

 

Pogled s Rumbočkog polja na krov Rame - Raduška strukturna jedinica

 

Put nas dalje vodi prema SI obronku Ravašnice - sočni pašnjaci u okolici Ravašnice – jesen je!!!


Odmor na obodu minijaturne vrtače na Rumbočkom polju - džepovi vapnenca (okruženi pretežito dolomitom) uvjetovali su nastanak minijaturnih vrtača

 

SI dio Ravašnice planine, gledano s Rumbočkog polja (Duge mekotine)

 

Na Rumbočkom polju - vrijedna ekoagrarna površina

 

Prema Rudom i Vukovskom polju

 

Pastir sa svojim blagom na SI obroncima Ravašnice

 

Zastali smo na SI padini Ravašnice, koja je dijelom pod bukovom i smrekovom, a mjestimice i jelovom šumom te aromatičnim i ljekovitim biljem… jesen je!!! ispod Rumbočko polje

 

Pogled na Idovac iz skrivenog kutka Ravašnice di nas „pozdraviše“ divlji golubovi hirovitim letom iz obližnjeg šumarka… „priroda bez divljači je isto što i čovjek bez odjeće u hladnom vremenu“…

 

Jama Golubnjača-stanište divljim golubovima - smještena je na SI padini ramskog dijela Ravašnice, na 1350 m n.v.

 

Jama Golubnjača, kako naše procjene govore: duboka je oko 30m, dužine otvora oko 25m, a širine oko 10 m (istražiti!!!)

 

Jama Golubnjača (Columba livia L. ili kako ga mnogi nazivaju (lovci!!!) golub JAMAR) - jedan od naših ciljeva

 

Pri hrptu Ravašnice - vapnenac s fosilnim ostatcima

 

Pri hrptu Ravašnice drveće je „okićeno“ različitim bojama i plodovima

S  JI dijela hrpta Ravašnice gledali smo na SZ dio…

 

S JZ obronaka Ravašnice je prekrasan pogled na Ravanjsko-Kosno polje (Ljubuška strukturna jedinica), a malo dalje prema JI je još lipši…

 

pogled s  ramskog dijela Ravašnice (Raduška strukturna jedinica)na Idovac prema S…

…i nakon prijeđenih desetak kilometara, a Ravašnica i okolica već lagano tonući u sumrak, nastavljamo put niz JI padine do ceste Rama-Tomislavgrad. Ali da ne zaboravimo (nemoguće je zaboraviti!!!) pogledati i fotografirati prema JI i I, na Ramsko jezero i dio  kasnorimske ceste, prema itinerarima nacrtanim na Peutingerovoj tabli, koja je vodila od Salone do postaje Bistue Vetus (Varvara) i dalje do Argentarie.

 

i neviđeno umirujući pogled na Ramsku tektonsku potolinu s Ramskim jezerom kojeg…

 

i dalje gledamo dok se spuštamo niz obronak Ravašnice…

Uh, umalo smetnuh, druga lakša nezgoda. Jedan član skupine je ostao bez kape na hrptu Ravašnice, jer ju je jaki SI  vjetar jednostavno „skinuo“ i odnio prema Ravanjskom polju  zbog tete lije (Vulpes vulpes L.) koja projuri blizu nas (njezin „snimka“, iako nije uspjela, važniji je bio od pridržavanja kape!!!)… ali biti će kapa!

 

ali i nailazimo na nimalo lip prizor - trag ljudi… i pobrinut ćemo se da se  dovede u izvorno stanje

 

Vraćamo se mi

 

a i Sunce odlazi na počinak kako bi ujutro ponovno „ustalo“…

Umjesto zaključka

Kad se nalazimo na planini,vedrina i harmonija vrhova, širina dalekih vidika jačaju volju za ljepšim i boljim životom, čežnju za srećom sviju. Neiskazani sklad i blaga smirenost visine donose osjećaj da smo i mi čestica svemira, dio te ljepote i u nama budi kult prirode-široku i prostranu vjeru, koja obuhvaća i nebo i zemlju i sve ljude. Psihički čimbenici planina dobri su naši stari znanci, a fiziološki je planina vrelo života i tjelesne energije za starosjedioce, te pruža punim pregrštima zdravima otpornost, a bolesnima zdravlje. Uglavnom, zadovoljni onim što smo vidjeli i ispunjeni lipotom, mirom, prirodnim i mogućoj društveno-gospodarskoj valorizaciji Ravašnice planine i njene okolice, „ostavljamo“ je da bi joj se ponovno, prvom prigodom, i u što većem broju vratili i našli je u još boljem ozračju.

Miro Pavličević, prof

na vrh članka