Završni radovi na rekonstrukciji preljevnog ispusta

Završni radovi na rekonstrukciji preljevnog ispusta

Usporedo s izgradnjom brane HE "Rama“, građeni su i prateći objekti koji su sastavni dio kompleksa brane. Jedan od tih objekata je i preljevni ispust, čija je svrha da višak vode u akumulaciji usmjerava i prebacuje u korito rijeke, nizvodno od brane.

Nakon skoro pedeset godina od izgradnje, utjecaji vremenskih prilika, ali i korištenja, dovelo je do toga da je bila potrebna rekonstrukcija objekta. Koristeći nižu razinu vode i povoljne vremenske prilike, rekonstrukcija objekta preljevnog ispusta, koja je započela srpnju, ovih dana privodi se kraju. Preljevni ispust, uskoro će u potpunosti služiti svojoj namjeni.  Izvođač radova je „Hering“ d.d., a radove je financirala EP HZ HB.

na vrh članka