Najava: Tijelovska procesija u Prozoru

  • Napisao/la  RP
Najava: Tijelovska procesija u Prozoru

Hrana je životno važna stvar za funkcioniranje i održavanje života. Čudna je moć organizma koji vrlo raznoliku hranu koju konzumiramo, a simbol joj je kruh, pretvara u naše tijelo i njegove sastavnice. Suvereno i autohtono i automatski, bez naše kontrole, bez našeg znanja i bez našeg posebnog nastojanja! Kako je hrana dar, tako je i njena svrha svršni dar u našem postojanju!

Ista je stvar i sa kruhom i vinom, koji po posebnom djelovanju Duha Svetoga postaje životvorna stvarnost kršćanina, bez kojeg mu nema kršćanskog življenja. Dar je to i u čovjeku postiže svršnu zadaću otkupljenosti i oslobođenja za onaj učinak koji mu ta hrana daje, a to je vječnost.

Radosni radi toga, slavit ćemo svetkovinu Tijela i Krvi Kristove u četvrtak, 11.06.2020. sv. misama u 8,00 sati, zatim u 9,30 sati. Svečana sv. Misa sa procesijom po završetku mise, sa Presvetim po dvorišnom prostoru crkve u Prozoru, sa četiri postaje s kojih će se podijeliti blagoslov svijetu (četiri strane svijeta) i gradu (prisutnim vjernicima i prostoru Župe).

U procesiji će sudjelovati ovogodišnji prvopričesnici (32), potom svi koji budu u narodnoj nošnji, potom će svećenik sa Presvetim u monstranci (pokaznici) nositi tajne posvećenog kruha koje je u Euharistiji djelovanjem Duha Svetoga postalo Tijelo Kristovo i njima će blagosloviti na postajama sve u gradu i svijetu! Iza Njega će se uključiti pjevači i svi prisutni koji budu na Euharistijskom slavlju. Lijepo molim, neka to bude četverored! Procesija će krenuti iz crkve Presvetog Srca Isusova, po ovom redu, potom će se putem moliti litanije svih svetih sa prekidima kod četiri postaje, na kojima će se navijestiti Evanđelje i blagosloviti prisutni. I tako na sve četiri postaje. Iza zadnje postaje procesija se vraća u crkvu i završava odlaganjem Presvetog u tabernakul (sveto hranište) na oltaru Srca Isusova.

Nema života bez hrane i podržavanja kondicija života!

Nema kršćanskog života bez Euharistijskog kruha koji podržava vrijednost, tj. svetost života!

Nema jačeg sredstva protiv Zla i Sotone od Euharistije! To svi znaju!

Dođite, počastimo sebe Njegovom prisutnošću!        

Marko Tomić, župnik

na vrh članka