Statistika župe Rama-Šćit za 2019. godinu

  • Napisao/la  RP
Statistika župe Rama-Šćit za 2019. godinu

Prema podacima prikupljenima prilikom blagoslova obitelji, statistika župe Rama Šćit za 2019. izgleda ovako:

Krštenih u 2019.: 24 (muških 10, ženskih 14)
Krštenih u 2018.: 29

Umrlih u 2019.: 24 (muških 11, ženskih 13)
Umrlih u 2018.: 32

Vjenčanih u 2019: 26 parova
Vjenčanih u 2018.: 31 par (samo 4 para ostala u župi)

Krizmanika u 2019. bilo je 55

Prvopričesnika: 16
Prvopričesnika u 2018.: 26

Župa Rama Šćit u brojkama (Šćit, Ripci, Jaklići, Podbor filijala i Orašac filijala):

Obitelji u 2019.: 561 (u 2018.: 584, 578 obitelji 2017, 596 u 2016.)
Vjernika u 2019: 2039 (u 2018.: 2201 vjernik, 2017.: 2204  vjernika, 2016.: 2232)
Osnovna škola: 153 đaka (2018: 158 đaka, 2017: 160, 2016.: 218)
Srednja škola: 88 đaka (2018: 97 đaka, 2017.: 132, 2016.: 132)
Fakultet: 78 studenata (2018.: 89, 2017.: 93, 2016.: 118)
Samaca (jedan član obitelji): 62 obitelji (2018.: 61, 2017.: 58 obitelji, 2016.: 66)
Dva člana obitelji: 113 obitelji (2018.: 118, 2017.: 115, 2016.: 114)

Filijala Orašac (Kozo, Proslap, Orašac, Maglice):

120 obitelji, 478 vjernika
Osnovna škola: 27 đaka
Srednja škola: 15 đaka
Fakultet: 8 studenata
Samaca: 9 obitelji
2 člana obitelji: 22 obitelji

Polje (Šćit, Ripci, Jaklići, filijala Podbor)

441 obitelj, 1561 vjernik
Osnovna škola: 126
Srednja škola: 73
Fakultet: 70
Samaca: 53
2 člana: 91 obitelj

Zahvaljujemo gvardijanu fra Andriji Joziću na ustupljenim podacima.

na vrh članka