Vlč. Marko Tomić novi dekan Ramskog Dekanata

  • Napisao/la  RP
Vlč. Marko Tomić novi dekan Ramskog Dekanata

Nakon službenog izbora, vlč. Marko Tomić, župnik župe Prozor, jučer je položio dekansku prisegu, preuzeo arhivu i pečate, i time preuzeo službu dekana Ramskog Dekanata.

Uz dekansku prisegu, vlč. Marko Tomić, budući da se nalazi u službi Apelacijskog suda II. stupnja, položio je i Sudsku prisegu - Promicatelj Pravde u ženidbenim parnicama, ili Branitelj ženidbene veze.

na vrh članka