"Čuvarice" na Mariološko-marijanskom kongresu

"Čuvarice" na Mariološko-marijanskom kongresu

U Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ – Travnik održan je nacionalni mariološki-marijanski kongres od 10. -do 13. svibnja. U sklopu ovog kongresa održan je koncert vokalnih skupina.

Na koncert su sudjelovali:

Mješoviti ansambl „Viteški  akordi“,
bariton Siniša Marakanović,
Duet Marta Glavaš i Vlatka Čabro,
Mješovita skupina „Lampoši“ Dolac,
Duet Ivana Jankov i Marta Glavaš,
Etno skupina „Čuvarice“
Trio Ivana Janko, Vlatka Čabro i Marta Glavaš.

na vrh članka